Dashka_Linux-н танилцуулга


[ холбогдоогүй ]
Нэр: Dashka_Linux
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 39
Мессенжерийн нэр: linux_dashka (Yahoo!)
Байрлал: Ulaanbaatar, Монгол

Dashka_Linux-н блогууд:

Ухаантай цахим хэрэгслүүд
Android, iDevice болон бусад сонирхолтой, ухаантай, цахим хэрэгслүүдийн талаарх мэдээллийн блог